Nahrávám ...
Svátky v Egyptě

Svátky v Egyptě

O tom, že egyptská kultura se od té naší v mnohém liší jistě není třeba dlouze polemizovat. Při běžné odpočinkové dovolené na pobřeží Rudého moře mají však turisté velmi omezené možnosti, jak na vlastní kůži poznat ty méně známé egyptské zvyky a tradice.

Asi jako každá země má i Egyptská arabská republika své vlastní svátky a významné dny. Pojďme se společně podívat na ty nejzajímavější z nich.

Koptské Vánoce

Kopští křesťané se v dnešní době nejvíce shlukují právě v Egyptě, proto se v místních koptských čtvrtích věnuje oslavám koptských Vánoc hodně pozornosti. Koptské Vánoce se slaví na naše poměry podstatně později a to až 7. ledna. 43 dní přes Vánocemi se koptové postí a nesmí jíst maso. Tuto oběť si vynahradí až již zmiňovaného 7. ledna, kdy si dopřejí slavnostní sváteční hostinu. Součástí takové hostiny bývá tradičně pečivo zvané zalabya a rybí pokrm zvaný bouri, jako dezert následují sladké oplatky kakh, který symbolizují křesťanský kříž.

Velký Bairam

Jedná se o pohyblivý svátek, který se slaví začátkem ledna a jinak se mu také říká Svátek poutníků. Tento svátek je pro Egypťany velice důležitý, je proto také známý jako Velký svátek. Velký Bairam začíná ranní modlitbou, které se účastní i ženy a následně se Egypťané rozejdou do svých domovů, kde je čeká rituální zařezávání ovcí či dalších zvířat. Zvířecí oběti symbolizují Abraháma, prvního biblického patriarchy, který byl podle pověsti ochoten obětovat Bohu svého syna, aby mu tak prokázal svou věrnost.

Narození proroka Muhammada

Dalším pohyblivým egyptským svátkem je narození proroka Mohameda a tradičně se slaví koncem března. Tento svátek je také znám pod názvem maulid. Běžní muslimové si svého proroka během volného dne připomínají četbou příběhů o něm, ale ultrakonzervativní muslimové tento svátek neslaví, jelikož ho považují za protiklad strohého ducha islámu. Nejdůležitějším symbolem maulidu jsou původně cukrové panenky, které dle tradice kupuje otec dcerám. Když má otec syny, kupuje jim panenku jezdce na koni. V dnešní době jsou již panenky vyrobeny spíše z plastu a dokupuje se k nim tradiční sezamové a cizrnové cukroví.

Den nezávislosti

Tento pro Egypťany významný den připadá každoročně na 18. června. Slaví se během něj konec britské kolonizace a vyklizení zóny Suezského průplavu.

Den revoluce

O zhruba měsíc později, 23. července, se v Egyptě slaví další významný den – den revoluce. Během tohoto svátku se vzpomíná na velkou revoluci v roce 1952, kdy byl svržen poslední egyptský král Farouk a vznikla tak moderní Egyptská republika. Oslavy každoročně provází velké televizní přenosy a vojenské přehlídky.

Ramadán

Svátek ramadán patří k těm, o kterých jste už možná někdy slyšeli. Také se jedná o pohyblivý svátek a jeho začátek se odvíjí od prvního spatření srpnu nového měsíce na obloze. Slaví se během devátého měsíce islámského lunárního kalendáře. Muslimové věří, že právě během tohoto měsíce vyjevil Alláh Mohamedovi Korán, ve kterém jsou popsány všechny důležité body islámu. Během ramadánu se muslimové snaží co nejvíce prohloubit svou víru, a proto si odpírají některé pozemské radosti. Během ramadánu se muslimové postí, jedí tedy pouze mezi západem a východem slunce. V hotelových resortech jsou turisté povinnosti postit se zproštěni, pokud se však budou procházet mimo hotel, měli by ramadán a jeho pravidla také respektovat.