Nahrávám ...
Turecko

Nejzápadnější stát na Středním východě, kteří leží mezi Černým a Středozemním mořem. V Asii se rozprostírá 97% jeho území a v Evropě 3%. Evropskou část utváří jednotvárná nížina, jejíž sever lemuje pohoří Istrança (1031 m n. m.) a jih Tekir Dag. Úžiny Bospor a Dardanely a jimi uzavřené Marmarské moře oddělují Evropu a Asii. Vnitrozemí Anatolie vyplňuje suchá pustá plošina členěna na menší kotliny. Místy se vyskytují polopouště a bezodtokové sníženiny se slanými jezery či močály (jezero Tuz kouli). Plošinu ze severu obklopují Pontské hory (Kaçkar Dagi, 3937 m n. m.) a z jihu 1200 km dlouhé pásma pohoří Taurus. Ze severu se k Střednímu Tauru přičleňuje rozsáhlé mladé sopečné území (Erciyas dag, 3916 m n. m.). Na východě země se zvedá lávovými příkrovy pokrytá Arménská vysočina. Její nejvyšší vrch je Ararat (5165 m n. m.).

Současné státní hranice se utvořily v roce 1923. V minulosti patřily Osmanské říši rozsáhlá území v severní Africe, jihovýchodní Evropě a na Středním východě. Země je spojnicí mezi Evropou a Asií. Prochází jí mnoho obchodních cest. Strategicky významné úžiny Bospor a Dardanely má pod kontrolou od roku 1936.

Turecko má značné nerostné bohatství (černé a hnědé uhlí, železná, chromová a měděná ruda, ropa). Významné je využití vodní energie. Na tradicích založena řemeslná výroba (tkaní koberců, zlatnictví) ztratila již své vedoucí postavení. Hlavní odvětví jsou textilní a potravinářský průmysl, zpracování tabáku, hutnictví železa a hliníku a výroba strojů. V zemědělství má vedoucí postavení rostlinná výroba. Pěstují se citrusy, vinná réva, tabák a bavlník a na sušších místech se urodí i pšenice či ječmen. Vlna je důležitou surovinou pro domáckou výrobu koberců. Země klade velký důraz na rozvoj cestovního ruchu, který jí přináší značné příjmy.

 

Doporučené hotely v destinaci Turecko